Gimnazjum Nowy Sącz

Gimnazjum Nowy Sącz

Siedzibą Zespołu Szkół Katolickich imienia bł. P. J. Frassati jest miasto Nowy Sącz. W ramach placówki kształcenie realizują dwie szkoły, Katolickie Liceum Szkół Plastycznych a także Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła muzyczna II stopnia. Z kolei poza Zespołem, pod nadzorem pedagogicznym Małopolskiego Kuratora Oświaty, funkcjonuje Społeczne Katolickie Liceum ogólnokształcące. 5-letnie liceum plastyczne kształci w różnych specjalnościach a także pozwala na zdobycie zawodu plastyka. Oprócz przedmiotów ogólnoplastycznych z podstaw projektowania czy historii sztuki uczniowie biorą udział w zajęciach z ikonopisarstwa a także liturgiki. Nauka w szkole muzycznej odbywa sie przez 6 lat. Obejmuje realizację programu kształcenia ogólnego a także muzycznego. Uczniowie mają do wyboru takie specjalności jak instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa albo wokalistyka.